Konkretnie i na temat
Wszystkie materiały zamieszczone na tej stronie służą celom edukacyjnym i poznawczym dla osób interesujących tematyką nadajników radiowych. Polskie prawo nie zabrania posiadania radiowych urządzeń nadawczych. Dozwolone jest również używanie nadajników UKF-FM o mocy do 20mW (0,02W). Przekroczenie tej mocy jest przez polskie prawo karalne grzywną, lub pozbawieniem wolności do 2 lat.

Anteny

Anteny - okno do radiowego świata

Antena jest kluczowym elementem urządzeń nadawczych. Wiele osób chcąc zwiększyć zasięg nadajnika, próbuje zwiększać moc nadajnika, zamiast ulepszyć antenę, która jeśli jest niedopasowana lub źle wykonana skutecznie ogranicza zasięg. W skrajnych przypadkach nieprawidłowo wykonana instalacja antenowa może doprowadzić do uszkodzenia końcówki mocy nadajnika, generując przy tym mnóstwo zakłóceń. Ze względu na to, że fale radiowe zakresu UKF-FM zachowują się identycznie jak światło, antena nadawcza powinna być umieszczona jak najwyżej nad ziemią. Dobitnym przykładem może tu być radio Alex(105,20MHz) z Zakopanego, nadające z anteny umieszczonej na Kasprowym Wierchu (wysokość 1987 m n.p.m.)zasilanej nadajnikiem o mocy 1KW(1000W). Sygnał tej stacji jest dobrze słyszalny w promieniu prawie 200km, podczas gdy stacje nadające z tą samą mocą z krakowskich Krzemionek dobrze słychać na odległość zaledwie 20km. Jak widać różnica jest kolosalna, bo aż 10-cio krotna. Ok tyle teorii, przejdźmy do praktyki. Najprostszą i chyba najpowszechniej stosowaną anteną nadawczą dla zakresu UKF-FM jest dipol półfalowy. Składa się on z dwóch rurek umieszczonych obok siebie w jednej linii. Jeśli polaryzacja anteny będzie pionowa charakterystyka promieniowania będzie dookólna, chcąc uzyskać kierunkowość należy ustawić antenę w pozycji poziomej. Zysk energetyczny wynosi 0 dB(antena wzorcowa). Aby go zwiększyć nawet do 9dB, należy umieścić conajmniej dwa dipole jeden pod drugim na tym samym maszcie w tzw: synfazie która jest dokładnie zilustrowana tutaj. Wymiary anteny są zależne od częstotliwości na której ma pracować. Długość rurek można wyliczyć w programie HFDipole dostępnym w sekcji download. Przykładowo antena projektowana na częstotliwość 95MHz powinna mieć rurki o długości 75cm. Istotną rolę w parametrach anteny pełni odległość zamocowania anteny od masztu, gdyż właśnie od tej odległości zależna jest impedancja wejściowa anteny. Dla impedancji 75om odległość ta powinna wynosić 90cm. Najwyższy punkt anteny(koniec górnej rurki) powinien znajdować się poniżej szczytu masztu, gdyż wpływa to na charakterystykę promieniowania i inne parametry dipola. Antena jest zasilana kablem koncentrycznym o impedancji 75 omów, górna rurka jest połączona z gorącym(środkowym)przewodem, natomiast dolna podłączona jest do ekranu(oplotu) kabla koncentrycznego.
Wypadałoby również wspomnieć o innej antenie stosowanej w szczególnych warunkach, gdy lokalizacja anteny jest niska lub otoczona wyższymi budynkami. Mowa tutaj o antenie GP(Ground Plane) charakteryzującej się promieniowaniem wiązki pod kątem ok. 45 stopni. Ta cecha pozwala na zwiększenie zasięgu pomimo niesprzyjających ku temu warunków. Więcej informacji na temat Anteny GP można znaleźć tutaj.
Na koniec warto dodać również kilka słów o dopasowaniu anteny nadawczej do kabla zasilającego, oraz stopni mocy nadajnika. Ma to kolosalne znaczenie dla sprawności układu antenowego, a co za tym idzie jego zasięgu. Poniżej zamieszczam dokładne opracowanie tematu autorstwa SP3V, które jest napisane w sposób bardzo jasny i zrozumiały, dla osób nie związanych zbytnio z tą dziedziną.
Dopasowanie anten


Dipol półfalowy


Antema GP(Ground Plane)
Wszystko o polskim eterze RadioPolska - Polecam