Konkretnie i na temat
Wszystkie materiały zamieszczone na tej stronie służą celom edukacyjnym i poznawczym dla osób interesujących tematyką nadajników radiowych. Polskie prawo nie zabrania posiadania radiowych urządzeń nadawczych. Dozwolone jest również używanie nadajników UKF-FM o mocy do 20mW (0,02W). Przekroczenie tej mocy jest przez polskie prawo karalne grzywną, lub pozbawieniem wolności do 2 lat.

Schematy nadajników

Koder RDS

Koder RDS generuje w nadajniku sygnał RDS, dzięki któremu na odbiornikach radiowych wyposażonych w system RDS możemy czytać różnorakie informacje tekstowe. Najpoplarniejszymi z nich są: nazwa stacji(PS), typ programu(PTY), sygnał czasu(CT), dodatkowe informacje(RT). Dodatkowo sygnał RDS zawiera również informacje o częstotliwościach wszystkich nadajników(AF) danej sieci radiowej. Informacja ta jest wykorzystywana głównie w odbiornikach samochodowych do automatycznego przełączania się na częstotliwość nadajnika z największym poziomem sygnału, aby zapewnić czysty odbiór audycji na obszarze całej sieci nadajników danej stacji podczas podróży. Osobom mniej obeznanym z elektroniką od strony praktycznej gorąco polecam wykorzystanie swojego komputera jako kodera stereo jak i RDS. Do tego celu stworzono oprogramowanie Stereo tool które oprócz generowania sygnału MPX(stereo) i RDS dokonuje kompletnej obróbki emitowanego dźwięku, począwszy od limiterów i kompresorów, a kończąc na wbudowanej preemfazie. Jego możliwości są bardzo rozbudowane i można praktycznie każdy parametr dokładnie ustawić, osiągając końcowy efekt nierzadko przewyższający jakość wielu komercyjnych stacji. Jedynym koniecznym warunkiem poprawnego funkcjonowania Stereo Tool jest posiadanie karty dźwiękowej o odpowiednich parametrach technicznych. Kluczowym z nich jest zdolność do próbkowania karty z częstotliwością 192kHz, oraz brak jakichkolwiek filtrów na wyjściu. Lista kart dźwiękowych spełniających te kryteria i bezbłędnie współpracujacych ze Stereo Tool jest dostępna tutaj.

Koder RDS sterowany z mikrokontrolera PIC16F84
Koder RDS sterowany z mikrokontrolera PIC16F88 lub PIC16F88 (MonRDS)
Program Stereo Tool
Schemat kodera RDS+Stereo

Powrót

Wszystko o polskim eterze RadioPolska - Polecam