Konkretnie i na temat
Wszystkie materiały zamieszczone na tej stronie służą celom edukacyjnym i poznawczym dla osób interesujących tematyką nadajników radiowych. Polskie prawo nie zabrania posiadania radiowych urządzeń nadawczych. Dozwolone jest również używanie nadajników UKF-FM o mocy do 20mW (0,02W). Przekroczenie tej mocy jest przez polskie prawo karalne grzywną, lub pozbawieniem wolności do 2 lat.

Schematy nadajników

Reflektometr, sonda w.cz

To dziwnie nazywające się urządzenie pomiarowe, jest wręcz niezbędne do prawidłowego zestrojenia nadajnika z antena nadawczą. Schemat jest dosyć prosty, jednakże wymaga dużej dokładności i staranności w praktycznym wykonaniu. Od tego jak dokładnie i starannie reflektometr będzie wykonany zależy dokładność pomiarów nadajnika i anteny. Ze względu na to że jest to układ w.cz, należy zastosowac dwa analogowe(wskazówkowe, wychyłowe) votlomierze. Pierwszy z nich pokazuje falę padająca(moc oddawaną do anteny), drugi pokazuje WFS (współczynnik fali stojącej) czyli falę odbitą. Dla idealnej anteny współczynnik ten wynosi dokładnie 1,0. Dobrze wykonany dipol półfalowy charakteryzuje się WFS w granicach 1,2 - 1,5.
Istnieje jeszcze prostszy sposób oszacowania mocy wyjściowej nadajnika. Do tego celu można wykorzystać sondę w.cz podłączając ją do wyjścia antenowego nadajnika. Schemat jest wręcz banalny i może go wykonać dosłownie każdy. Pomiar odczytywany jest na voltomierzu(lub mierniku cyfrowym)prądu stałego.

Reflektometr
Sonda w.cz

Powrót

Wszystko o polskim eterze RadioPolska - Polecam